Pomáhat přírodě a nikoliv proti ní bojovat

Pojem HOMEOPATIE

Od 90.let minulého století, kdy se k nám začaly šířit nové myšlenky o této skvělé metodě, uplynula již řada let. Díky tomu se unás asi 1/3 obyvatel touto metodou úspěšně léčí, další o ní vědí a zatím váhají. No a pochopitelně existuje malé procento odpůrců. Tito odpůrci ví alespoň něco o jejich principech. O tom, jak se praktikuje, nevědí většinou nic, takže jejich odmítavá prohlášení ve vědeckých kruzích jakkoliv výmluvná a dogmatická, musíme posuzovat jako neplatná.

V dnešní době si může každý vybrat z řady knih o homeopatii co ho zajímá a začít se vzdělávat. V roce1992 vyšla u nás v překladu kniha od Dr. Margery G. Blackieové - "Homeopatie - královská léčba", na jejíž titulní straně je zachycena autorka knížky po boku anglické královny Alžběty II. na recepci v r. 1970, kdy bylo její Výsosti představeno 43 homeopatických lékařů.

Královská rodina poskytuje již po tři generace homeopatii velkou podporu a zasloužila se o její rozvoj nejen v Anglii.

Pomáhat přírodě a nikoliv proti ní bojovat

Homeopatie, neobyčejně účinná léčebná metoda, jejímž cílem je "pomáhat přírodě a nikoliv proti ní bojovat", byla v naší zemi mocensky potlačována. Je to jedna z oblastí, v nichž nyní navazujeme na evropský a světový vývoj. Do dnešní doby vyšla řada odborných knih pro lékaře a byla pro ně také  pořádána celá řada školení. Působí zde školy rakouské, francouzské, německé, italské, anglické, indické i holandské.  Ve Francii se např. tato metoda plynule rozvíjí po dvě století a představuje tak plně akceptovanou, široce známou a integrální součást zdravotní péče.

Homeopatie je léčebná metoda, která klinicky využívá fenoménu podobnosti, přičemž k tomu používá léčivých látek v nekonečně malých (infinitezimálních) dávkách. Její aplikace a úspěšnost závisí na znalostech a zkušenostech daného lékaře a také v neposlední řadě na jeho schopnosti a umění určit správnou "homeopatickou diagnozu" a najít vhodný homeopatický lék, jehož podání by u vybraného pacienta vedlo k úspěšnému uzdravení.

Základním principem homeopatie je známá formule "Podobné se léčí podobným" (lat. Similia similibus curantur). Tedy, že léčení je založeno na fenoménu podobnosti, kdy určitá látka (nerost, rostlina, jed živočicha apod.) vyvolá symptomy nemoci. A na druhé straně tato látka potom v homeopatické podobě dokáže tyto symptomy odstranit - vyléčit.

ARNIKA

První zmínky o tomto postupu najdeme již ve spisech Hippokratrových (469-377 př.n.l.), jehož myšlenky dále rozvíjel Paracelsus (1493 - 1541), který vyslovil tezi, že záleží pouze na dávce, zda lék bude působit jako lék nebo jako jed. 

Např. květina Arnica montana-Prha horská je nebezpečná v tom, že po jejím pozření začnou lidé i zvířata krvácet z cév a tkání. V ředěné - homeopatické formě je Arnika velkým lékem proti krvácení, pohmoždění atd.

Principy homeopatie byly používány také v dávné době v Tibetu. V knize " Slova mého srdce" se o tom zmiňuje Düdžom Rinpoče. Mimo jiné říká, že lékař, který je praktikujícím Tajné mantry umí z jedovaté rostliny vyrobit lék - mocný protijed.

 

Dr. Margery G. Blackie