Publikované knihy

  • Páteř bez bolestí (1992)
  • Autorehabilitační sestava (3 vydání: v letech 1986 – 2000)
    spoluautorka PhDr. Marie Svobodová
  • Základy astromedicíny (2010)
  • The Basic of Astromedicine (2012)

Publikovaná skripta

  • Základy komplexního přístupu v medicíně (1994, 2012)
    spoluautorky MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová

Další publikační činnost

Knižní publikace